Styrelsen

Här hittar ni kontaktuppgifter för styrelsen


HPR styrelse 2022-2023

Du når oss i styrelsen via mejladress: hpr.reimers@gmail.com 


  Ordförande       Kerstin Rickenberg

                           Reimersholmsgatan 11, 3 tr

                              117 40 Stockholm

                        073-953 75 11

                      

Vice ordf            Bengt Esk

                             Reimersholmsgatan 25, 1 tr

                             117 40 Stockholm

                             070-815 19 10

           

Sekreterare          Anita Eurén

                            Vindragarvägen 12,   3 tr

                            117 50 Stockholm

                       070-062 26 75

                 

Ekonomiansvarig Carina Landberg

                            Reimersholmsgatan 71

                           117 40 Stockholm

          070-799 71 17          

                

Ledamöter     Gulli Moquist

                           Reimersholmsgatan 37, 5 tr

                           117 40 Stockholm

                           073-997 54 25

                      

                           Hans Svensson

                           Reimersholmsgatan 37, 6 tr

                           117 40 Stockholm                        

                           070-339 89 07

                 

                           Nils Adner

                           Reimersholmsgatan 25

                           117 40 Stockholm

                           070-715 55 01

                         

Suppleanter     Marie Wermeling

               Vindragarvägen 8

        117 40 Stockholm 

            073-242 29 48


         Catharina Zätterström 

         Reimersholmsgatan 47

         117 40 Stockholm

         073-800 57 58